อุปกรณ์ห้องเเล็บ

จากต้นทาง  ถึง  ปลายทาง ใน สปป ลาว
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลป มีมูลค่าสูง
ส่งไปโครงการใหญ่ในลาว เรียบร้อยดี
รู้ลึก รู้จริง ใน สปป.ลาว ส่งสินค้าไปลาว ไว้ใจผม - CHAI
088 335 0660
093 390 0990
Line : CNTLV
Line : connexthailand
www.connexthailand.blogspot.com
FB: ชิปปิ้งไทยลาวเวียดนาม